LC rådgivning

– din coach i socialförsäkringen

Är du inte nöjd med Försäkringskassans beslut?

Är du inte nöjd med Försäkringskassans beslut?

Vi hjälper dig med:

 • Rådgivning
 • Besvara skrivelser/överväganden före beslut
 • Begära omprövning av negativt beslut
 • Överklaga omprövningsbeslut
extensive-focused-features

Personliga reflexioner

När jag nu efter snart ett halvt sekel på Försäkringskassan byter sida och ställer mig till ditt förfogande som biträde eller ombud vill jag ge dig några ord på vägen:

Jag har under dessa år sett hur pendeln svängt flera gånger om när det gäller Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringen mellan två extremer: Budskapet ”Tro på den försäkrade – använd ditt bedömningsutrymme – hellre fria än fälla när ett ärende står och väger mellan beviljande och avslag” å ena sidan och ”Tillämpa lagstiftningen strikt – ifrågasätt kundens och läkarens uppgifter i intygen – rättssäkerheten framför allt – sträva efter likabedömning i likartade ärenden” som är det synsätt som rått de senaste 10 åren och som fortfarande präglar tillämpningen. Under 2019 har det kommit flera Kammarrättsdomar som tyder på att en förändring kan vara på väg åtminstone vad det gäller bedömningen av sjukpenningrätten och rätten till sjukersättning när det gäller ”psykiska sjukdomar och därmed jämförbara tillstånd som inte låter sig objektivt verifieras”. Här skall individens egen berättelse nu vägas samman med uppgifterna i läkarintyget i en helhetsbedömning av sjukdomens konsekvenser för arbetsförmågan och Försäkringskassan ska inte bara avslå en ansökan med motivering att det ”saknas objektivt verifierbara fynd”. Det är bra att det ges möjligheter till en mer individuell och realistisk bedömning av individens arbetsförmåga.

Jag har också sett skillnaden och betydelsen av att kunden haft hjälp av ett biträde/juridiskt ombud/rehabkoordinator eller motsv. med att komplettera sina uppgifter/formulera sig i sin begäran om omprövning av ett negativt beslut eller sin överklagan och detta kunnat leda till en ändring av tidigare negativa beslut eller en ändring i Förvaltningsrätt eller högre instans. Så tveka inte att ta hjälp när du anser att Försäkringskassan är på väg att fatta eller har fattat ett felaktigt beslut i ditt ärende. Det är inte utsiktslöst att tillvarata sin rätt gentemot myndigheten.

Är du inte nöjd med Försäkringskassans beslut?

Vi hjälper dig med:

 • Rådgivning

 • Besvara skrivelser/överväganden före beslut
 • Begära omprövning av negativt beslut
 • Överklaga omprövningsbeslut
extensive-focused-features

Personliga reflexioner

När jag nu efter snart ett halvt sekel på Försäkringskassan byter sida och ställer mig till ditt förfogande som biträde eller ombud vill jag ge dig några ord på vägen:

Jag har under dessa år sett hur pendeln svängt flera gånger om när det gäller Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringen mellan två extremer: Budskapet ”Tro på den försäkrade – använd ditt bedömningsutrymme – hellre fria än fälla när ett ärende står och väger mellan beviljande och avslag” å ena sidan och ”Tillämpa lagstiftningen strikt – ifrågasätt kundens och läkarens uppgifter i intygen – rättssäkerheten framför allt – sträva efter likabedömning i likartade ärenden” som är det synsätt som rått de senaste 10 åren och som fortfarande präglar tillämpningen. Under 2019 har det kommit flera Kammarrättsdomar som tyder på att en förändring kan vara på väg åtminstone vad det gäller bedömningen av sjukpenningrätten och rätten till sjukersättning när det gäller ”psykiska sjukdomar och därmed jämförbara tillstånd som inte låter sig objektivt verifieras”. Här skall individens egen berättelse nu vägas samman med uppgifterna i läkarintyget i en helhetsbedömning av sjukdomens konsekvenser för arbetsförmågan och Försäkringskassan ska inte bara avslå en ansökan med motivering att det ”saknas objektivt verifierbara fynd”. Det är bra att det ges möjligheter till en mer individuell och realistisk bedömning av individens arbetsförmåga.

Jag har också sett skillnaden och betydelsen av att kunden haft hjälp av ett biträde/juridiskt ombud/rehabkoordinator eller motsv. med att komplettera sina uppgifter/formulera sig i sin begäran om omprövning av ett negativt beslut eller sin överklagan och detta kunnat leda till en ändring av tidigare negativa beslut eller en ändring i Förvaltningsrätt eller högre instans. Så tveka inte att ta hjälp när du anser att Försäkringskassan är på väg att fatta eller har fattat ett felaktigt beslut i ditt ärende. Det är inte utsiktslöst att tillvarata sin rätt gentemot myndigheten.

Varför välja LC rådgivning?

 • Kostnadsfri preliminär rådgivning

 • Lågt pris

 • 47 års erfarenhet av kvalificerat arbete med utredning och beslutsfattande på Försäkringskassan varav de senaste 30 åren med omprövningar och överklagningar av beslut inom Socialförsäkringen: 1990-2007 Försäkringskonsult / Försäkringsexpert på Försäkringsavdelningen/ Juridiska enheten på länskontoret i Halmstad 2008-2019 Omprövare på nationella Omprövningsenheten i Jönköping

 • Utbildning i Socialförsäkringsrätt och Familjerätt vid Lunds universitet

 • Spetskompetens inom: Sjukpenning, Sjukersättning, Aktivitetsersättning, Aktivitetsstöd, Underhållsstöd, Bostadsbidrag till barnfamiljer och unga, Barnbidrag och Återkrav/Kraveftergift inom dessa förmåner
 • Bred kompetens inom övriga socialförsäkringen

 • Snabb och korrekt handläggning

 • Utbildning i Socialförsäkringsrätt och Familjerätt vid Lunds universitet

Sjukpenning

Sjukersättning

Aktivitetsersättning

Aktivitetsstöd

Underhållsstöd

Bostadsbidrag

Barnbidrag

Återkrav / Kraveftergift

Pricing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae lectus a ligula fermentum elementum.

RECOMMENDED PLAN

Enterprise

PERFECT FOR AGENCIES

$40

 • SSL Encryption

 • 2 Factor Authentication

 • Fully Automated Reporting

 • Downloadable Reports

 • Smart Projections

 • AI Focused Advice

Starter

PERFECT FOR FREELANCERS

$24

 • SSL Encryption

 • 2 Factor Authentication

 • Fully Automated Reporting

 • Downloadable Reports

 • Smart Projections

 • AI Focused Advice

Get notified of our launch

Receive launch updates directly to your inbox.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Kontakta mig

Maila eller skicka in det beslut eller brev du fått från Försäkringskassan som du vill bemöta eller klaga på, gärna med relevanta läkarintyg eller andra handlingar du vill åberopa, för kostnadsfri bedömning. Vi återkommer därefter till dig med förslag på fast pris.

Ring mig på (+46) 070-718 47 90

Maila mig på lars@lcradgivning.se

Skördestigen 7, 576 32 Sävsjö

  Get notified of our launch

  Receive launch updates directly to your inbox.

  Fel: Kontaktformulär hittades inte.