LC rådgivning

din coach i socialförsäkringen

Är du inte nöjd med Försäkringskassans beslut?

LC rådgivning hjälper dig.
Spetskompetens inom sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadsbidrag, aktivitetsstöd, återkrav m.fl. förmåner. Kostnadsfri rådgivning.
Fast lågt pris som ombud eller biträde.

LC rådgivning

– din coach i socialförsäkringen

Är du inte nöjd med Försäkringskassans beslut?

LC rådgivning hjälper dig.
Spetskompetens inom sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadsbidrag m.fl. förmåner.
Kostnadsfri rådgivning.
Fast lågt pris som ombud eller biträde.

Är du inte nöjd med Försäkringskassans beslut?

Anser du Försäkringskassans beslut som felaktigt?
Vi hjälper dig att överklaga för att du ska få den ersättning du har rätt till

Vi hjälper dig med:

Sjukpenning
Sjukpenninggrundande inkomst – SGI
Sjukersättning
Arbetsskador/livränta
Aktivitetsersättning
Aktivitetsstöd
Underhållsstöd
Bostadsbidrag
Barnbidrag
Återkrav/ Eftergift
Föräldrapenning
Omvårdnadsbidrag
Merkostnadsersättning
Karensersättning/Förebyggande sjukpenning vid Covid-19

Kontakta mig

Maila eller skicka in det beslut eller brev du fått från Försäkringskassan som du vill bemöta eller klaga på, gärna med relevanta läkarintyg eller andra handlingar du vill åberopa, för kostnadsfri bedömning. Vi återkommer därefter till dig med förslag på fast pris.

– Ring mig på (+46) 070-715 84 90 –

Bifoga dokument till lars@lcradgivning.se

eller kontakta genom formuläret nedan

  • Rådgivning

  • Besvara skrivelser/överväganden före beslut
  • Begära omprövning av negativt beslut
  • Överklaga omprövningsbeslut

  Personliga reflexioner

  När jag nu efter snart ett halvt sekel på Försäkringskassan byter sida och ställer mig till ditt förfogande som biträde eller ombud vill jag ge dig några ord på vägen:

  Jag har under dessa år sett hur pendeln svängt flera gånger om när det gäller Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringen mellan två extremer: Budskapet ”Tro på den försäkrade – använd ditt bedömningsutrymme – hellre fria än fälla när ett ärende står och väger mellan beviljande och avslag” å ena sidan och ”Tillämpa lagstiftningen strikt – ifrågasätt kundens och läkarens uppgifter i intygen – rättssäkerheten framför allt – sträva efter likabedömning i likartade ärenden” som är det synsätt som rått de senaste 10 åren och som fortfarande präglar tillämpningen. Under 2019 har det kommit flera Kammarrättsdomar som tyder på att en förändring kan vara på väg åtminstone vad det gäller bedömningen av sjukpenningrätten och rätten till sjukersättning när det gäller ”psykiska sjukdomar och därmed jämförbara tillstånd som inte låter sig objektivt verifieras”. Här skall individens egen berättelse nu vägas samman med uppgifterna i läkarintyget i en helhetsbedömning av sjukdomens konsekvenser för arbetsförmågan och Försäkringskassan ska inte bara avslå en ansökan med motivering att det ”saknas objektivt verifierbara fynd”. Det är bra att det ges möjligheter till en mer individuell och realistisk bedömning av individens arbetsförmåga.

  Jag har också sett skillnaden och betydelsen av att kunden haft hjälp av ett biträde/juridiskt ombud/rehabkoordinator eller motsv. med att komplettera sina uppgifter/formulera sig i sin begäran om omprövning av ett negativt beslut eller sin överklagan och detta kunnat leda till en ändring av tidigare negativa beslut eller en ändring i Förvaltningsrätt eller högre instans. Så tveka inte att ta hjälp när du anser att Försäkringskassan är på väg att fatta eller har fattat ett felaktigt beslut i ditt ärende. Det är inte utsiktslöst att tillvarata sin rätt gentemot myndigheten.


  Lars Clementsson

  Varför välja LC rådgivning?

  • Kostnadsfri preliminär rådgivning

  • Lågt fast pris: Timarvode för faktisk arbetstid vid begäran om ”second-opinion” eller yttrande från annat ombud eller advokatfirma.

  • 47 års erfarenhet av kvalificerat arbete med utredning och beslutsfattande på Försäkringskassan varav de senaste 30 åren med omprövningar och överklagningar av beslut inom Socialförsäkringen: 1991-2007 Försäkringskonsult / Försäkringsexpert på Försäkringsavdelningen/ Juridiska enheten på länskontoret i Halmstad 2008-2019 Omprövare på nationella Omprövningsenheten i Jönköping

  • Utbildning i Socialförsäkringsrätt och Familjerätt vid Lunds universitet

  • Spetskompetens inom: Sjukpenning, Sjukersättning, Aktivitetsersättning, Aktivitetsstöd, Underhållsstöd, Bostadsbidrag till barnfamiljer och unga, Barnbidrag och Återkrav/Kraveftergift inom dessa förmåner
  • Bred kompetens inom övriga socialförsäkringen

  • Ajour med senaste praxis och rättsutveckling
  • Snabb och korrekt handläggning

  Sjukpenning

  Sjukersättning

  Aktivitetsersättning

  Aktivitetsstöd

  Underhållsstöd

  Bostadsbidrag

  Barnbidrag

  Återkrav / Kraveftergift

  Kontakta mig

  Maila eller skicka in det beslut eller brev du fått från Försäkringskassan som du vill bemöta eller klaga på, gärna med relevanta läkarintyg eller andra handlingar du vill åberopa, för kostnadsfri bedömning. Vi återkommer därefter till dig med förslag på fast pris.

  Ring mig på (+46) 070-715 84 90

  Maila mig på lars@lcradgivning.se

  Skördestigen 7, 576 31 Sävsjö